COMPARISON OF EFFICACIES OF ELECTROSTATIC AND CONVENTIONAL SPRAYING TECHNIQUES IN CONTROL OF OLIVE LEAF SPOT DISEASE (Spilocaea oleagina (CAST.) HUGHES) IN THE AEGEAN REGION


Creative Commons License

Güven H., Tosun N.

6.Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 11 May 2018, no.18679, pp.145-158

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.145-158

Abstract

In this study, conventional and electrostatic spraying techniques individually were being performed to compare against olive scab in 2013 and 2014 in Kemalpaşa, İzmir.  For this purpose, amongst registered fungicides copper sulphate pentahydrate and copper calcium sulphate known as ready to use Bordeaux mixture were sprayed with both application techniques individually. Beside biological efficacies of the fungicides, deposit on the leaves, rate of coverage, and the amount of drift were calculated, as well. Electrostatic spraying technique was tested at the first time in olive in this study.

At the result of the study, copper sulphate pentahydrate was found 84.82% in conventional spraying technique while this effect was reached to 93.12% in  electrostatic spraying technique in control of olive scab.  On the other hand, copper calcium sulphate had 82.14% efficacy in conventional spraying technique while electrostatic spraying technique had controlled the disease as 89.60% with the same fungicide. 

Keywords: Olive, olive scab, Spilocaea oleagina, electrostatic spraying technique, conventional spraying technique, fungicide, biological efficacy.


İzmir, Kemalpaşa’da 2013 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen bu çalışmada, zeytin halkalı leke hastalığına karşı hem geleneksel hem de elektrostatik püskürtme tekniği karşılaştırmalı olarak uygulanmıştır. Bu amaçla, söz konusu hastalığa karşı ruhsatlı bakır sülfat pentahidrat ile hazır bordo bulamacı olarak bilinen bakır kalsiyum sülfat her iki ilaçlama tekniği ile ayrı ayrı uygulanmıştır. İlaçlamaların biyolojik etkinliklerinin yanı sıra yaprak üzerindeki birikimi, kaplama oranlarının tespiti ve sürüklenme miktarı da hesaplanmıştır. Bu çalışma ile elektrostatik püskürtme tekniği zeytinde ilk kez halkalı leke hastalığına karşı kullanılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, zeytin halkalı leke hastalığına karşı bakır sülfat pentahidrat’ın etkinliği geleneksel ilaçlamada %84.82 olurken elektrostatik ilaçlamada bu etki %93.12’e ulaşmıştır. Diğer yandan benzer şekilde,  bakır kalsiyum sülfat uygulaması hastalığı geleneksel ilaçlamada %82.14 oranında, elektrostatik ilaçlamada ise %89.60 kontrol etmiştir.

Anahtar kelimeler: Zeytin, halkalı leke, Spilocaea oleagina, elektrostatik ilaçlama, geleneksel ilaçlama, fungisit, biyolojik etkinlik.