Toprak Mikroorganizmalarına Ağır Metal Toksizitesinde Ortam Reaksiyonunun Etkisi Üzerinde Bir Araştırma.


OKUR N. , Çengel M.

Tarım ve Çevre İlişkileri Sempozyumu, Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı, Mersin, Türkiye, 01 Ocak 1996, ss.232-239

  • Basıldığı Şehir: Mersin
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.232-239