A Brief Investigation of Hazardous Materials in Construction Industry


Bayram İ. , Tetik Y. Ö. , Akboğa Kale Ö., Baradan S.

I. ULUSLARARASI X. ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ – 23-26 EKİM 2019/ADANA, Adana, Turkey, 23 October 2019 - 26 February 2020, pp.206-215

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Adana
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.206-215

Abstract

Construction work involves usage of various materials and substances that could be harmful to human health. However, construction industry is usually focused on physical hazards that have acute results such as fatalities and injuries. Occupational injuries are usually neglected due to their chronic nature. Therefore, this paper aims to raise awareness about the importance of health risks in construction industry associated with hazardous materials. Asbestos, silica and lead were selected as the research subjects for this study. All three chemicals have significant negative effects on construction workers’ health when exposed above permissible limits. This paper investigated international standards, regulations and literature for each chemical and summarized the findings. Topics such as basic information about the chemicals, health hazards, where they can be encountered in construction sites, prevention methods and associated standards were discussed.

Yapım işleri, insan sağlığına zararlı olabilecek birçok malzeme ve maddenin kullanımını gerektirmektedir. Bununla birlikte, inşaat endüstrisi genellikle ölüm ve yaralanma gibi ani gelişen ve sonuçlanan fiziksel risklere odaklanmaktadır. Mesleki hastalıklar kronik niteliklerinden dolayı çoğunlukla ihmal edilmektedirler. Bu nedenle hazırlanan bu çalışma inşaat sektöründeki tehlikeli maddelerin sağlık adına oluşturdukları riskin önemi hakkında farkındalığı arttırmayı amaçlamıştır. Araştırma konusu olarak, asbest, silika ve kurşun seçilmiştir. Bu üç kimyasalın inşaat çalışanları tarafından müsaade edilebilir limitlerin üzerinde maruz kalınması durumunda sağlıkları üzerinde önemli olumsuz etkileri olmuştur. Bu çalışma bahsedilen her kimyasal madde ile ilgili uluslararası standartları, yönetmelikleri ve literatürü araştırmış ve bulguları özetlemiştir. Konu başlıklarında bu kimyasal maddeler ile ilgili temel bilgiler, sağlık için oluşturdukları tehlikeler, inşaat alanlarında nerelerde karşılaşılabileceği ve ilgili standartlar ile önleme metotları tartışılmıştır.