Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Karaburun Yarımadasında Turizmin Planlanması ve Geliştirilmesi


ÖZKAN E. , TÜRKSOY A.

II. Uluslararası Turizm, Çevre ve Kültür Sempozyumu, 10 - 11 Mayıs 2004