İltihabi internal kök rezorbsiyonununcerrahi olmayan tedavisi olgu sunumu


KABAN E. Ş. , AKÇAY I. , KANDEMİR DEMİRCİ G.

İzmir Dişhekimleri Odası 21. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 28 - 30 Kasım 2014