Çocuk diyaliz hastalarında kan nötrofil/lenfosit oranının (NLR) oranının ile kardiyovasküler hastalık belirteci olabilir mi?


CONKAR S. , KESKİNOĞLU A. , KAPLAN BULUT İ. , TANER S. , GÜNAY B.

36. Ulusal Nefroloji Kongresi, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019

  • Basıldığı Ülke: Türkiye