Üniversitede okuyan öğrencilerin flört şiddetine maruz kalma durumlarının incelenmesi


GÜMÜŞSOY S.

4. Uluslararası sağlık bilimleri ve aile hekimliği kongresi, 7 - 09 Şubat 2019