DAMAGE DETERMINATION IN SOME MACHINE ELEMENTS WITH A PREDICTIVE MAINTENANCE


YAPANMIŞ B. E. , UÇTU Ö., MUTLU H.

UMTEB III. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Gaziantep, Turkey, 21 June 2018, pp.326-327

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gaziantep
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.326-327

Abstract

Machine elements have vital importance in mechanisms which is worked
systematically. In the production process, these elements ensure that the machines work; even
though they are the smallest elements of the system they must maintain their faultlessness in
order to complete the process. For example, gear wheels are frequently used machine elements in
the transmission and power transmission of machines. When the size and cost of the production
are taken into account, it is an absolute necessity to determine the fault of the gear wheels
without any damage to the general parts of the machine.
All works which is carried out for regular performance of machine is called machine
maintains. The main purpose of the machine maintenance is to decrease the production cost,
increase the production quality, ensure the continuity in production and extend the usage period
of the plant.
Diagnosis of parts which cause failure in mechanical systems and maintenance and
repair of systems, which have these parts, are a difficult process. Timely detection and repair of
the failed part is very important in terms of system efficiency. In addition, due to prolong
maintenance, unforeseen failures, etc. reasons production facilities are experiencing economic
difficulties. Maintenance methods which is used to reduce or eliminate these negative effects,
decrease cost of maintenance/repair and production. In practice, there are two main types of
maintenance, which are unplanned and planned maintenance. Planned maintenance is also
divided into its subgroups as periodic, total productive maintenance, predictive maintenance.
Unplanned maintenance is done when the failure manifests itself. Periodic maintenance is
performed at specific time intervals. Predictive maintenance is based on the principle of planning
the maintenance according to the measured physical parameter values from machines. The total
productive maintenance method is intended to ensure that all employees, not only the
maintenance team, are responsible for maintenance.
This work is focus on the methodology for diagnosing possible faults in mechanical
systems. The main aim of the study is determining the faults occurring in the machine elements
through predictive maintenance method.
 

Makine elemanları sistematik bir Gekilde çalıGan mekanizmalarda hayati öneme sahiptir.
Üretim sürecinde, makinelerin çalıGmasını sağlayan bu elemanlar sistemin en küçük unsurları
olmasına rağmen prosesin tamamlanması için hatasızlığını korumalıdırlar. Örnek olarak diGli
çarklar, makinelerin hareket ve güç iletiminde sıklıkla kullanılan makine elemanlarıdır. Yapılan
üretimin büyüklüğü ve maliyeti göz önüne alındığında diGli çarklarda meydana gelen arızanın
herhangi bir iG kazasına ve makinanın genel aksamına zarar vermeden tespit edilmesi mutlak
gerekliliktir.
Makinelerin performans değerlerinde görevlerini sürekli yerine getirmeleri için yapılan
çalıGmalar bütününe makine bakımı denilmektedir. Makine bakımının temel amacı üretim
maliyetini azaltmak, üretim kalitesini arttırmak, üretimde devamlılığı sağlamak, tesis kullanım
süresini uzatmaktır.
Mekanik sistemlerde arızaya sebebiyet veren parçaların teGhisi ve bu parçalara sahip
olan sistemlerin bakım ve onarımları zor bir prosestir. ArızalanmıG parçanın zamanında tespiti ve
onarımı sistem verimliliği açısından önemli bir paya sahiptir. Ayrıca bakım sürelerinde uzama,
öngörülemeyen arızalar vb. nedenlerden dolayı üretimdeki aksamalar ekonomik açıdan sıkıntı
yaGatmaktadır. Bu olumsuz parametreleri azaltmak veya ortadan kaldırmak adına yapılan bakım
yöntemleri bakım/onarım ve üretim maliyetlerini düGürmektedir. Uygulamada genellikle plansız
ve planlı bakım olarak iki ana gruba ayrılan bakım türleri vardır. Planlı bakım da periyodik,
toplam verimli bakım, kestirimci bakım olarak kendi alt gruplarına ayrılmaktadır. Plansız bakım
arıza kendini gösterdikçe yapılan bakım türüdür. Periyodik bakım belirli zaman aralıklarıyla
yapılan bakım türüdür. Kestirimci bakım makinalardan ölçülen fiziksel parametre değerlerine
göre bakım planlanmasının yapılması esasına dayanır. Toplam verimli bakım yöntemi ise bakım
iGlemini sadece bakım ekibinin değil tüm çalıGanların sorumluluk sahibi olmasını amaçlar.
Bu çalıGmada mekanik sistemlerde olası arızaların teGhis edilmesinin önemi/yöntemi
üzerinde durulacaktır. ÇalıGmanın temel amacında makine elemanlarında ortaya çıkan arızaların
kestirimci bakım yöntemi üzerinden tespit edilmesi esas alınmıGtır.