Birinci basamak sağlık hizmeti sunumunu geliştirmeye yönelik görme keskinliği muayenesi, kulak muayenesi ve işitmenin değerlendirilmesi konulu eğitim programının değerlendirilmesi


Çalışkan S. A. , Durmaz S. , Eğrilmez S., Midilli R., Çalışkan T.

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED, cilt.22, ss.164-171, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Cilt numarası: 22 Konu: 5
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi STED
  • Sayfa Sayıları: ss.164-171

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada; Sürekli Mesleki Gelişim etkinliği olarak gerçekleştirilen Görme keskinliği muayenesi, kulak muayenesi ve işitmenin değerlendirilmesi kursuna ilişkin bulgu ve sonuçların sunulması amaçlanmıştır. Yöntem: Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında hekimlerin gereksinimleri doğrultusunda kursun öğrenme hedefleri belirlendi. Bu öğrenme hedeflerine ulaşmak için konu alanı uzmanı öğretim üyesi hekimler tarafından kuramsal içerik hazırlandı. Hekimlerin, muayene becerilerini değerlendirmek ve performanslarına ilişkin geribildirim vermek için göz hastalıkları (iki olgu) ve kulak burun boğaz hastalıkları (iki olgu) alanlarından toplam dört hasta öyküsü hazırlandı. Bu hasta öyküleri iki ayrı simüle / standardize hasta senaryosuna dönüştürülerek standardize hastalara rol eğitimi verildi. Kurs taslak programı, iki aile hekiminin katılımıyla pilot olarak uygulandı. Hekimlerin geribildirimleri ışığında kurs programına son biçimi verildi. Hekimlerin kurs sonundaki bilgilerini ölçmeye yönelik 15 soruluk (göz hastalıkları beş, kulak burun boğaz hastalıkları 10) olgu yazılı sınavı hazırlandı. Kurs, 14 hekimin katılımı ile uygulandı. Kurs sonunda katılımcılardan, 12 soruluk yapılandırılmış geribildirim formunu dokuzlu değerlendirme ölçeğine göre yanıtlamaları istendi. Bulgular: Hekimlerin sekizinin (%61,5) göz hastalıkları ve dokuzunun (%69,2) kulak burun boğaz hastalıkları ile ilgili SH olgu çözümlemelerinin yeterli düzeyde olduğu saptandı. Yazılı sınav doğru yanıt ortalamaları sırası ile göz hastalıkları = 4,69 (SS=±0,630), kulak burun boğaz hastalıkları = 5,64 (SS=±3,2) olarak saptandı. Katılımcı hekimlerin geribildirimlerinde, hem kulak burun boğaz hastalıkları hem de göz hastalıkları bölümlerine ilişkin beğenilerinin çok yüksek düzeyde olduğu belirlendi ( Ort.min.= 8,18, Ort.maks.= 9,00). Sonuç:Kuramsal eğitim yanında beceri eğitimine de ağırlık veren kurs programının, katılımcıların bilgi, beceri ve beğeni düzeylerine olumlu yönde yansıdığı saptanmıştır. Kurs programının, görme keskinliği ve işitmenin değerlendirilmesi biçiminde iki ayrı ve daha geniş kapsamlı sürekli mesleki gelişim etkinliği olarak uygulanması planlanmaktadır

Introduction and Aim: This study aims to present the results of the Visual acuity examination, otoscopic examination and evaluation of hearing” course which was conducted as a Continuing Medical Education activity. Method:Learning objectives of the course were defined in accordance with the needs of primary health care physicians. To achieve these objectives, theoretical content were prepared by the field expert faculty members. A total of four case stories were created from the ophthalmology (two cases) and otorhinolaryngology (two cases) fields in order to assess physicians examination skills and to give feedback on their performance. These case stories were converted into two simulated / standardized patient case scenarios and standardized patients were trained using these scenarios.The draft course program was piloted with the participation of two family physicians. The program was finalized in the light of the physicians’ feedback. A 15 (ophthalmology five, otorhinolaryngology 10) item written test was prepared to assess the physicians knowledge at the end of the course. The course program was conducted with the participation of 14 physicians. At the end of the course, participants were asked to complete a structured feedback form containing 12 questions on a 9-point scale. Results: Eight (61,5%) physicians performance on the ophthalmology case and 9 (69,2%) physicians performance on the otorhinolaryngology case were found stasifactory in terms of correct clinical desicion making. Written test correct answer mean scores were ophthalmology = 4,69 (SD = ± 0,63), ENT= 5,64 (SD = ± 3,2) respectively. Physicians’ feedback showed that they were highly satisfied from both ophthalmology and otorhinolaryngology parts of the course (Meanmin.= 8.18,Meanmax.= 9.00). Conclusion:This course, which focuses on skills training in addition to theoretical content, was reflected positively in the participants' knowledge, skills and the levels of appreciation. This program is being planned to implement in two separate and more comprehensive courses which are Visual acuity examination and Evaluation of hearing” as continuing medical education activities