Esas No: 2008/735 İzmir İli, Bornova İlçesi, Yakaköy, Mezaraltı Mevkiinde bulunan tapunun K18-c22-d2 pafta, 119 ada, 5 nolu parselinde kayıtlı ve davacının hissedarı olduğu taşınmazın 1. derece doğal sit olarak belirlenmesine ilişkin İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulunun 24/06/1999 gün ve 8048 sayılı kararı ile 16/05/2003 gün ve 10553 sayılı kararnın iptali istemiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı açılan dava.


TÜRKYILMAZ TAHTA B. , KURUCU Y. , ümit e.

Özel Şahıs, ss.24, İzmir, 2009

  • Basım Tarihi: 2009
  • Basıldığı Şehir: İzmir