Bir Konut Binasında Blower-Door Testi İle Hava Sızdırmazlığının Belirlenmesi


kurutaş a., Çoğal E., Şahin N., GÖKSAL ÖZBALTA T. , YILDIZ Y.

4. Uluslararası Katılımlı Anadolu Enerji Sempozyumu, 18 - 20 Nisan 2018