Endodontic management of the permanent teeth with incompletely formed roots Apexogenesis apexification and revascularisation


ÇALIŞKAN M. K.

İzmir Dişhekimleri Odası 21. Uluslararası Bahar Sempozyumu, 1 - 03 Mayıs 2015