Nano Gözenekli Polimer Adsorbanlar ile Sulu Çözeltilerden Bisfenol A BPA Giderimi Kesikli Adsorpsiyon Çalışmaları


emir d., çelik s., YILMAZ İPEK İ. , KABAY N. , yüksel m.

1. Ege Nanoteknoloji Günleri, Türkiye, 18 - 19 Nisan 2013

  • Basıldığı Ülke: Türkiye