YeniŞakran Kıyısı İhtiyoplanktonu


Çoker T., Taşkavak E. , Taylan B. , Ulutürk E., Leblebici S., Akalın S. , ...More

X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey

Abstract

As a result of horizontal ichthyoplankton screening of 10 stations at Yenişakran coasts from May 2007 to August 2008, numerous eggs and larvae belonging to 58 species from 24 families and 8 orders were determined and 2 were identified to genus level. In the scope of this project, 2745 larvae and 859 eggs were examined and a total of 36 % of the eggs were dead. The most frequently encountered eggs were from the families Sparidae (28%) and Bothidae (18%). Gobiidae (45%), Blennidae (34%), Atherinidae (7%) and, Sparidae (6%) were respectively represented by highest larvae percentages. Samples of Clupeidae and Atherinidae were recorded at almost every station of the research area. The members of the families that mostly represent the coasts of Yenişakran are typical species of the tidal zone whose adults live in sandy, rocky and algal biotopes. Gobiidae, Blennidae, and Atherinidae are the groups which have high larval densities at the region; however the eggs of the species of this family are demersal accounting for the fact that they were not found in plankton samples. Sygnathidae members including the species under protection were only found at the stations representing the nearshore algal biotopes (located at the east and west of the shore). The other fish families recorded from the research area are Clupeidae, Engraulidae, Paralepididae, Myctophidae, Gadidae, Lophiidae, Belonidae, Scorpaenidae, Triglidae, Moronidae, Serranidae, Carangidae, Sparidae, Sciaenidae, Mullidae, Labridae, Tripterygiidae, Blenniidae, Callionymidae, Bothidae, Soleidae. 43% of the species at the region are of economic value. Yenişakran coast is ascertained to be a significant brooding and larval feeding area localized by the species living offshore Çandarlı Bay. The fact that the egg mortality rates are high reveals that eggs mainly having a superficial distribution are affected negatively by physical conditions such as waves and winds.

Yenişakran kıyısında Mayıs 2007-Ağustos 2008 tarihleri arasında 10 istasyonda horizontal olarak gerçekleştirilen ihtiyoplankton izlemesi sonucunda; 8 ordodan 24 familyaya ait 58 tür ve 2 genus düzeyinde yumurta ve larva tespit edilmiştir. Bu çalışmada plankton çekimlerinden elde edilen 2745 larva, 859 yumurta incelenmiştir. İncelenen yumurtaların % 36’ı ölüdür, en fazla Sparidae (% 28) ve Bothidae (%18) yumurtalarına rastlanmıştır. En yüksek larva yüzdeleri; Gobiidae (%45), Blenniidae (%34), Atherinidae (%7), Sparidae (%6) familyalarına aittir. Clupeidae ve Atherinidae bireylerine çalışma alanının neredeyse tüm istasyonlarında rastlanmıştır. Yenişakran kıyısını yoğunluklu olarak temsil eden familya üyeleri, erginleri kumluk, kayalık, algli biyotoplarda yaşayan gel-git zonunun tipik türlerine aittir. Gobiidae, Blenniidae, Atherinidae, çalışma alanının larval yoğunlukları yüksek gruplarıdır. Bu familya türlerinin yumurtaları demersaldir, dolayısıyla planktonda rastlanmamıştır. Koruma altındaki türleri içeren Syngnathidae üyeleri ise sadece kıyıda algli biyotopları temsil eden (kıyının doğu ve batısında, 0.5-5 m derinliğinde konumlu olan) istasyonlarda bulunmuştur. Alanda tespit edilen diğer balık familyaları; Clupeidae, Engraulidae, Paralepididae, Myctophidae, Gadidae, Lophiidae, Belonidae, Scorpaenidae, Triglidae, Moronidae, Serranidae, Carangidae, Sparidae, Sciaenidae, Mullidae, Labridae, Tripterygiidae, Blenniidae, Callionymidae, Bothidae, Soleidae’dir. Çalışma alanında tespit edilen türlerin %43’ü ekonomik açıdan değerlidir. Yenişakran kıyısının, Çandarlı Körfezi açıklarında yaşayan türler tarafından kullanılan önemli bir yumurtlama ve larval beslenme alanı olduğu anlaşılmaktadır. Yumurta ölüm oranlarının yüksek oluşu, daha fazla olarak yüzeyde dağılım gösteren yumurtaların, kıyının dalga ve rüzgâr gibi fiziksel koşullarından olumsuz olarak etkilendiğini göstermektedir.