Kadın Sağlığı Sorunlarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemleri


Muslu A., Kılcı Ş., ERTEM G.

2. Uluslararası 4. Ulusal Tamamlayıcı Terapiler ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, 25 - 28 Eylül 2019