A QUALITATIVE STUDY OF TOURISM POTENTIAL IN ADIYAMAN PROVINCE AND MOUNT NEMRUT NATIONAL PARK


Creative Commons License

Özkan E. , Curkan S. C. , Salar D.

Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi, no.9, pp.19-29, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.17740/eas.edu.2019-v9-01
  • Title of Journal : Avrasya Eğitim ve Literatür Dergisi
  • Page Numbers: pp.19-29

Abstract

Tourism as a major source of economic growth of a country has social, economic, cultural, and environmental impacts on local residents. Besides providing a source of employment for the locals, tourism also ensures social and cultural development. Tourism gives local residents the opportunity to interact with tourists which in turn enables them to understand different cultures. The development of a tourism destination is closely linked to its natural beauty. Mount Nemrut, which was inscribed on the UNESCO world heritage list in 1987, plays a vital role for Adiyaman as it has attracted a large number of visitors in recent years. Mount Nemrut, located in the Kahta district of Adiyaman province, is a national park as well as a monumental site belonging to the ancient Commagene Kingdom. This study aims to identify tourist attractions in Adiyaman and to assess promotional activities in Mount Nemrut National Park. Hotel owners and managers were interviewed to figure out the most visited places by tourists in Adiyaman and to understand the main purpose of their visit. This study also aims to determine if the visits for religious purposes can be within the scope of religious tourism. The results of this study will be shared with the public enterprises and nongovernmental organisations operating in the region to increase the tourism potential of Adiyaman province and Mount Nemrut. Furthermore, it is expected that the results can be utilised to adopt a planned approach for the development of tourism in Mount Nemrut National Park and to overcome current challenges. Keywords: Adiyaman, Mount Nemrut National Park, Menzil, Tourism potential

Ülkelerin kalkınmasında ekonomik bir kaynak olması nedeniyle büyük paya sahip olan turizm, bir bölgenin barındırdığı yerel halkın sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel ve diğer birçok etmenlerini de etkilemektedir. Turizm gelir getirici etkisinin yanı sıra bölgede yaşayan insanların sosyal ve kültürel açıdan gelişmesini de sağlamaktadır. Bölgeye gelen turistlerle karşılıklı etkileşime giren yerel halk, turizm sayesinde farklı kültürler tanıma fırsatı bulmaktadır. Bir bölgenin turizm açısından gelişmesi o bölgenin sahip olduğu doğal güzellikleriyle doğru orantılıdır. 1987 yılından itibaren UNESCO tarafından Dünya mirası alanı olarak ilan edilen Nemrut Dağı son yıllarda Adıyaman’a yapılan turistik ziyaretlerin artışında önemli bir rol oynamaktadır. Nemrut Dağı Milli Parkı Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yer alan, içinde Kommagene Krallığı’nın antik kentini barındıran bir milli park ve aynı zamanda ören yeridir. Bu araştırmanın amacı Adıyaman ilinin turistik çekim merkezlerini değerlendirilmek ve Nemrut Dağı Milli Parkının tanıtım açısından ne derece yeterli olduğunu belirlemektir. Bölgede hizmet veren otel yöneticileri ve sahipleri ile nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanarak yapılan bu çalışmada, Adıyaman bölgesine yönelik yapılan ziyaretlerin sıklıkla hangi alanda yoğunlaştığı ve ziyaretlerin hangi amaçla yapıldığı sorusuna yanıt aranmaktadır. Ayrıca bölgeye dini amaçla yapılan ziyaretlerin inanç turizmi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de çalışmanın alt amaçları arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın sonuçları, bölgede hizmet veren kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile paylaşılarak, Adıyaman bölgesinin ve Nemrut Dağı’nın turizm potansiyelinin planlı bir şekilde kuvvetlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca araştırma sonuçlarının Nemrut Dağı Milli Parkına yönelik turizm hareketinin şekillendirilmesinde, mevcut eksikliklerin giderilmesinde ve rekreasyon amaçlı kullanımının artmasında, yol gösterici olması beklenmektedir. Anahtar Kelimeler: Adıyaman, Nemrut Dağı Milli Parkı, Menzil, Turizm Potansiyeli.