Tahakküm ve Direniş: Foucaultcu Mikropolitikanın Açmazları


SOYSAL Ö.

7. Kocaeli Üniversitesi Uluslararası Felsefe Günleri, 13 - 15 May 2009

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text