Kaya Tırmanıcılarında 4 Haftalık Sistem Antrenmanının Bazı Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkisi


CIRIK G., AKŞİT T., VURAL F. , ÖZKOL M. Z. , VAROL S. R.

14. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya., 1 - 04 Kasım 2016