Süt Üreticilerinin Örgütlenme ve Pazarlama Durumları ile Sorunları Üzerine Bir Araştırma


OLGUN F. A. , ARTUKOĞLU M. M.

Bilkom, 2000

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2000
  • Publisher: Bilkom