HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA ALERJİK RİNİT VE ASTIM SIKLIĞI VE RİSK FAKTÖRLERİ


KILAVUZ A. , AYAN F. S. , Tekin N.

II. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2019, cilt.1, ss.193-198

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.193-198

Özet

Bu çalışmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlılarda yaşam boyu alerjik rinit ve astım sıklığı ve risk faktörlerini araştırmaktır. Bu çalışmaya huzurevinde yaşayan, yaşları 65 yaş ve üzeri 165 yaşlı dahil edilmiştir. Katılımcılara önceden eğitilmiş hekimler tarafından yüz yüze görüşme tekniğiyle, 2 bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 165 yaşlının %50.3’ü kadındı. Ortalama yaş 77.64±6.95 (65-95) yıl idi. Katılımcıların alerjik rinit sıklığı %39.4, astım sıklığı %20.6 olarak bulundu. Alerjik rinit ile risk faktörleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Tek değişkenli analize göre, kırsal kesimde yaşayanlarda astım sıklığı istatistiksel olarak anlamlı (p=0.022) bulunsa da, çok değişkenli analizde bu ilişki anlamsız olarak bulundu (p=0.053). Çok değişkenli analize göre astım kadınlarda erkeklere göre 2.9 kat (95% CI = 1.21-6.84), ailede atopi öyküsü olanlarda, olmayanlara göre 3 kat (95% CI = 1.16-7.89) ve alerjik riniti olanlarda, olmayanlara göre 2.6 kat (95% CI = 1.14-6.08) daha fazla bulundu. Alerjik hastalıklar gençler kadar yaşlıları da etkilemektedir. Yaşlıları değerlendirirken detaylı alerji anamnezi alınması ve risk faktörlerinin ayrıntılı sorgulanması gerekmektedir.

Bu çalışmanın amacı huzurevinde yaşayan yaşlılarda yaşam boyu alerjik rinit ve astım sıklığı ve risk faktörlerini araştırmaktır. Bu çalışmaya huzurevinde yaşayan, yaşları 65 yaş ve üzeri 165 yaşlı dahil edilmiştir. Katılımcılara önceden eğitilmiş hekimler tarafından yüz yüze görüşme tekniğiyle, 2 bölümden oluşan bir anket uygulanmıştır. Çalışmaya dahil edilen 165 yaşlının %50.3’ü kadındı. Ortalama yaş 77.64±6.95 (65-95) yıl idi. Katılımcıların alerjik rinit sıklığı %39.4, astım sıklığı %20.6 olarak bulundu. Alerjik rinit ile risk faktörleri arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Tek değişkenli analize göre, kırsal kesimde yaşayanlarda astım sıklığı istatistiksel olarak anlamlı (p=0.022) bulunsa da, çok değişkenli analizde bu ilişki anlamsız olarak bulundu (p=0.053). Çok değişkenli analize göre astım kadınlarda erkeklere göre 2.9 kat (95% CI = 1.21-6.84), ailede atopi öyküsü olanlarda, olmayanlara göre 3 kat (95% CI = 1.16-7.89) ve alerjik riniti olanlarda, olmayanlara göre 2.6 kat (95% CI = 1.14-6.08) daha fazla bulundu. Alerjik hastalıklar gençler kadar yaşlıları da etkilemektedir. Yaşlıları değerlendirirken detaylı alerji anamnezi alınması ve risk faktörlerinin ayrıntılı sorgulanması gerekmektedir.