Creative Commons License

Gürel Ş. E.

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.6, pp.31-43, 2001 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 6
  • Publication Date: 2001
  • Title of Journal : Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Page Numbers: pp.31-43

Abstract

İnsan fizyonomisi ve psikolojisi üzerinde etkili bir rol oynayan ışık ve aydınlatma, gündelik yaşamın yanısıra çalışma yaşamında da yaşamsal bir öneme sahiptir. Disiplinlerarası bir olgu olarak niteleyebileceğimiz ışık ve aydınlatmanın, kâr arayışına yönelik olarak faaliyet gösteren örgüt yönetimleri tarafından çok yönlü olarak kullanılabileceğini ve değerlendirilebileceğini ileri sürmek olanaklıdır. Stres yönetimi bağlamında ışık ve aydınlatma, çalışanların kaygı düzeyini yükselterek iş doyumlarını ve verimlerini azaltabilmektedir. Bu anlamıyla ışık ve aydınlatmayı bir stresör olarak nitelemek ve çalışma yaşamında olumsuz etkilere neden olabileceğini ileri sürmek olanaklıdır. Öte yandan çalışma yaşamında verimlilik ve etkinlik, çalışma ortamının ve koşulların iyileştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda ışık ve aydınlatma, yüksek verimliliğe ve etkinliğe yönelik bir olgu olarak olumlu sonuçlar doğurabilmektedir. Özetle ışık ve aydınlatmanın, kapitalist mantık uyarınca işlerlik kazanan örgüt yönetimleri tarafından önemsenmesi ve yapıcı etkisinden yararlanılması gereken bir araç konumunda olduğu savunulabilmektedir.