Hiperplastik Pulpitisli Daimi Molar Dişte MTA Pulpotomisi Olgu Sunumu


ÇALIŞKAN M. K. , KAVAL M. E.

Ege Bölgesi Dişhekimleri Odaları 14. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, 1 - 03 Ekim 2010