Ağır Bronşiyolit Tedavisinde “Isıtılmış Nemlendirilmiş Yüksek Akışlı Nazal Kanül Oksijen” Akış Hızlarının (1 lt/kg/dk & 2lt/kg/dk) Karşılaştırılması


Yurtseven A. , Turan C. , Erseven E. , Saz E. U.

55. Türk Pediatri Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 28 Nisan - 02 Mayıs 2019, cilt.54, ss.107-283

  • Cilt numarası: 54
  • Basıldığı Şehir: Girne
  • Basıldığı Ülke: Kıbrıs (Kktc)
  • Sayfa Sayıları: ss.107-283

Özet

Deneyim ve Hedefler

Akut bronşiyolit viral enfeksiyonların neden olduğu akut alt solunum yolu hastalığıdır. Son yıllarda, ısıtılmış nemlendirilmiş yüksek-akışlı-nazal-kanül-oksijen (YANKO) tedavisi, bronşiyolit tedavisinde yeni bir alternatif yöntem olarak ortaya konmuştur. Literatürde çok az sayıda klinik çalışma, YANKO tedavisinde akış hızlarının etkilerini karşılaştırmış ancak optimal akım hızı henüz belirlenememiştir. Amacımız, ağır bronşiyolit nedeniyle başvuran hastalarda YANKO tedavisinde 1lt/kg/dk-2lt/kg/dk akış hızlarını karşılaştırmaktır.

Metotlar

Bu çalışma Mayıs 2017-Ekim 2018 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Serviste randomize prospektif olarak yapılmıştır. Klinik kriterlere göre bronşiyolit düşünülen ve klinik-solunum-skoru (KSS) ile ağır bronşiyolit tanısı konulan <24 ay çocuklar çalışmaya alındı. Tüm hastaların solunum sayısı (SS), kardiyak nabız(KN), kapiller oksijen saturasyonu(SpO2) araştırma ekibi tarafından saatlik kaydedildi.  Basit randomizasyon ile tek günlerde gelen hastalara 1lt/kg/dk, çift günlerde gelenlere 2lt/kg/dk olacak şekilde YANKO tedavisi uygulandı. Hastanın 24 saat içinde bir üst solunum destek yöntemine geçme ihtiyacının olması (NIV, Entübasyon) yanıtsızlık olarak kabul edildi. İkinci saatin sonunda, KSS≤ 8 ve SpO2≥% 90 ile FiO2<% 30 olması durumunda servise yatışı planlandı. KSS> 8 ve SpO2<%90 ile FiO2>%50 olması durumunda ise yoğun bakım yatışı planlandı.  

Sonuçlar

Çalışmaya 274 ağır bronşiyolitli hasta alındı, 106 hasta çalışmadan çıkarıldı ve 168 hasta randomize edildi. Hastaların 88'ne 1lt/kg/dk ve 80’ine de 2lt/kg/dk akım hızında YANKO tedavisi uygulandı (Tablo 1). Tedavi başarısızlığı 1lt/kg/dk grubunda %11,4 (10/88), 2lt/kg/dk grubunda %10 (8/80) idi(p =0.775). Endotrakeal entübasyon oranında veya yoğun bakım yatış oranında anlamlı bir farklılık saptanmadı. İzlemin 2. saatinde, YANKO tedavisine yanıt oranı 1lt/kg/dk grubunda belirgin olarak daha fazlaydı (%53/%35;p=0.017). Aynı zamanda KSS'nin düşmesi (-2.1/-1.5), SS’da azalma (-15.2/-11.8),  KN’ da düşme (-24.8/-21.2) ve Sp02 (4.8/3.6) artışı 1lt/kg/dk grubunda daha fazlaydı (p<0.001)(Tablo 2).

Kararlar

Bu çalışma, acil servisteki ağır bronşiyolitli çocuklarda 2lt/kg/dk akış hızında YANKO tedavisinin, klinik olarak 1lt/kg/dk 'dan daha etkili olmadığını göstermiştir. İkinci saatte 1lt/kg/dk daha iyi tolere edilmiş ve daha hızlı klinik iyileşme sağlamıştır.  

OBJECTIVE:

We aimed to compare the heated humidified high-flow nasal cannula (HHHFNC) flow rate of 1-L·kg·min-1 (1 L) with 2-L·kg·min -1 (2 L) in patients with severe bronchiolitis presenting to the pediatric emergency department.

STUDY DESIGN:

We performed a study in which all patients were allocated to receive these two flow rates. The primary outcome was admitted as treatment failure, which was defined as a clinical escalation in respiratory status. Secondary outcomes covered a decrease of respiratory rate (RR), heart rate (HR), the clinical respiratory score (CRS), rise of peripheral capillary oxygen saturation (SpO2 ), and rates of weaning, intubation, and intensive care unit (ICU) admission.

RESULTS:

One hundred and sixty-eight cases (88 received the 1-L flow rate and 80, the 2-L flow rate) were included in the analyses. Treatment failure was 11.4% (10 of 88) in the 1-L group, and 10% (8 of 80) in the 2-L group (P = .775). Significant variation in the intubation rate or the ICU admission rate was not determined. At the 2nd hour, the rate of weaning (53.4% vs 35%; P = .017), the falling down of the CRS (-2.1 vs -1.5; P < .001), RR (-15.2 vs -11.8; P < .001), and HR (- 24.8 vs - 21.2; P < .001), and the increase of SpO 2 (4.8 vs 3.6; P < .001) were significantly more evident in the 1-L group.

CONCLUSION:

HHHFNC with the 1-L·kg·min-1 flow rate, which provides a more frequent earlier effect, reached therapy success as high as the 2-L·kg·min -1 flow rate in patients with severe acute bronchiolitis.