DEVELOPMENT OF NOVEL AND VALIDATED IMPEDIMETRICBIOSENSOR FOR DETECTION OF FETUIN-A IN REAL BLOODSAMPLES


UYGUN Z. O. , ŞAHİN Ç. , AKÇAY Y. , AKDEMİR A. , GİRGİN SAĞIN F.

Uluslararası Biyokimya kongresi28. Türk Biyokimya Kongresi, 19 - 23 Eylül 2017