Kent Markalaşması Sürecinde Kalkınma Ajanslarının Rolü: İzmir Kalkınma Ajansı Örneği


Akıncı Vural Z. B. , Yalçın M.

Global Media Journal, vol.8, no.15, pp.305-319, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 15
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Global Media Journal
  • Page Numbers: pp.305-319

Abstract

Günümüzde markalaşma, ticari kurumların yanı sıra kentlerin de rekabet avantajı elde etmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Her kentin ön plana çıkmak istediği çetin rekabet ortamında; yatırımcı ve turist çekmenin, ihracatı artırmanın, nitelikli iş gücünü elde tutmanın, şehir sakinlerini memnun etmenin en iyi yolu markalaşmaktan geçmektedir. Markalaşma sürecinde kentlerin, diğer kentlerden farklılaşması ve tüm hedef kitleler açısından kentti cazip kılmak için güçlü yönlerini ön plana çıkaracak bir takım stratejik faaliyetler yürütmeleri gerekmektedir. Markalaşma, kentlere birçok avantaj sağlamasına rağmen bu sürecin uzun bir zamanı ve pek çok sistematik çabayı gerektirdiği de kabul edilmektedir. Bu sürecin farkında olan kent yöneticileri ve paydaşları kentin markalaşması için uzun vadeli planlamalar ve projeler üretmektedir. Fakat bu planlamalara ulaşmak için tek bir birimin sorumlu olması yeterli olmamaktadır. Bu bağlamda markalaşma sürecinde yerel yönetimlere, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, özel sektör kurumlarına ve yerel medyaya ve kent sakinlerine sorumluluk düşmektedir. Kentlerin markalaşmasında birçok kurum gibi kalkınma ajansları da önemli role sahiptir. Kalkınma ajansları kentlerin gelişimi için proje faaliyetlerini destekleme, araştırma, planlama, koordinasyon ve tanıtım gibi çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmada, İzmir Kalkınma Ajansı’nın, İzmir’in markalaşmasına yönelik yaptığı faaliyetler incelenmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden yüz yüze görüşme ve doküman incelmesi yoluyla elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Anahtar Kelimeler: Marka, Kent Markalaşması, Kalkınma Ajansı