Nükleik asit temelli alternatif analiz yöntemleri “Biyoalgılayıcılar” (Biyosensörler)


Arıksoysal D. , Doğan Topal B., Topkaya S. N.

in: Türk Farmakope Dergisi, Doç.Dr. İsmail Mert VURAL,Doç.Dr. Evren ALĞIN YAPAR, Editor, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No 1041, TİTCK Yayın No:5, Ankara, pp.63-84, 2018

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2018
  • Publisher: T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No 1041, TİTCK Yayın No:5
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.63-84
  • Editors: Doç.Dr. İsmail Mert VURAL,Doç.Dr. Evren ALĞIN YAPAR, Editor

Abstract

Günümüzde medikal alanda ürüne dönüştürülmüş örnekleri bulunan biyoalgılayıcıların, (biyosensörlerin) eczacılıkta; ilaçlarda kalite kontrol analizleri (mikroorganizma, virüs analizi vb.), biyolojik kaynaklı ilaçlardaki DNA safsızlıklarının analizi, hücre ve gen terapisi ürünleri için gerekli analitik testler vb. alanlarda da güçlü bir alternatif yöntem olarak kullanılabileceği, DNA biyoalgılayıcı tasarım teknolojilerinin farmasötik ürünlerdeki toplam DNA/nükleik asit safsızlıklarını belirlemekte tercih edileceği ve gelecekte oldukça değerli olacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda diğer farmakopelerde optik biyoalgılayıcılarla ilgili bazı bilgilere yer verilmiştir. Bu bölümde, Türk Farmakopesi’nde ilk defa Elektrokimyasal DNA Biyoalgılayıcıları hakkında genel bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, biyoalgılayıcı tasarımı, deneysel amaçlarla belirlenen tasarım teknikleri, çalışma prensipleri ve uygulama alanlarına ait bilgiler de ayrıntılı olarak yer almıştır.

Anahtar kelimeler: Biyoalgılayıcılar(Biyosensörler), Elektrokimya, DNA belirteçleri, DNA dizi analizi, Tıbbi cihaz tasarımları.