Ameliyathanede İş Ortamı Kalitesi Cerrahi Duman-Literatür Tarama


YAVUZ VAN GİERSBERGEN M. , ŞAHİN KÖZE B.

10. Ulusal 2. Uluslararası Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 2 - 05 Kasım 2017