Film Kalınlığının İyonik Sıvı İçeren Polimer -Metal kompozit Aktuatörlerin Performansına Etkisinin İncelenmesi


ALTINKAYA E., SEKİ Y., ÖZDEMİR O., SEN İ., SARIKANAT M. , GÜRSES B. O. , et al.

15th International Materials Symposium (IMSP’xx2014), 15 - 17 Ekim 2014