İatrojenik lateral kanal perforasyonuna sahip üst santral kesici dişin ortograd tedavisi


KANDEMİR DEMİRCİ G. , ÇALIŞKAN M. K.

İzmir Dişhekimleri Odası Uluslararası Kongresi, 28 - 30 Kasım 2014