Sağlıkta Dönüşüm Politikalarının Hemşirelik Hizmetlerine Yansımaları Akılcı İlaç Kullanımı Perspektifinden Bakış


KIRAN B. , TAŞKIRAN E. G. , MERMER G.

I. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, Turkey, 17 - 20 June 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey