Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Üreme Sağlığına İlişkin Faaliyetleri


Yörük N., Çeber Turfan E.

E Sağlık Ebelik, cilt.9, ss.32-38, 2019 (Hakemsiz Dergi)

  • Cilt numarası: 9 Konu: 34
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: E Sağlık Ebelik
  • Sayfa Sayıları: ss.32-38

Özet

Özet

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, her gebeliğin

istenilen, her doğumun güvenli

ve her gencin içindeki gücü ortaya çıkarabildiği

bir dünya için devlet kurumları,

sivil toplum kuruluşları, özel

sektör ve üniversiteler ile işbirliği içinde

çalışmaktadır.

Üreme sağlığı kadın, erkek, genç, yaşlı

tüm bireyler için temel bir haktır. Bireylerin

ve çiftlerin çocuklarının sayısı

ve aralığına özgürce ve sorumlu olarak

karar vermeleri ve bunu sağlayabilmek

için gerekli bilgiye sahip olabilmeleri,

en yüksek üreme ve cinsel sağlık standardına

ulaşabilmeleri için adölesan

dönemden başlayarak postmenapozal

ve yaşlılık dönemi de dahil üreme sağlığı

hizmetlerinden yararlanması yer

almaktadır. Bu kapsamda UNFPA birçok

eğitim ve programlarla üreme sağlığının

önemini vurgulamış ve erkek,

kadın, genç, yaşlı tüm bireylerin üreme

haklarına sahip olduğunu ve en yüksek

üreme ve cinsel sağlık standardına ulaşabilmeleri

için çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler; UNFPA, üreme

sağlığı, faaliyet