Durations and Deadlines in Terms of Evaluation and Reporting within the Scope of Criminal and Civil Procedures


Creative Commons License

Aktaş E. Ö. , Kaya A. , Çelik C.

in: ADLİ TIPTA ZAMAN, Prof. Dr. Yasemin BALCI, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.24-31, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.24-31
  • Editors: Prof. Dr. Yasemin BALCI, Editor

Abstract

In legal disputes, the speedy delivery of justice is just as important as the fairness of it. Prolonged legal proceedings causes individuals to lose confidence in the legal system and the justice mechanism. Amendments regarding the durations and deadlines in legislation have a direct effect on both the evaluation and the reporting procedures of legal expertise. Failure to keep track of these changes may cause loss of a right, tardiness in judicial processes and may result in criminal and civil liability of the experts. Therefore, for a well-functioning judicial process, it is of vital importance for individuals, institutions and organizations in charge of expert witness services to stay up-to-date with legislations. In this review, notion of 'durations and deadlines' will be separately examined in terms of evaluation and reporting within the scope of criminal and civil procedures.

Hukuki uyuşmazlıklarda adil bir karar verilmesi kadar önemli olan bir diğer husus, makul sürede karar verilebilmesidir. Yıllarca süren muhakeme süreçleri ile ilişkili hukuk sistemine ve adalet mekanizmasına güveni azaltmaktadır. Mevzuatta zaman kavramı ilişkili değişiklikler, bilirkişilik hizmetinin hem değerlendirme hem de raporlama süreçlerinde doğrudan etkili olabilmektedir. Bu değişikliklerin takip edilmemesi bilirkişilerin ceza hukuku ve tazminat hukuku açısından sorumluluk altında kalmasına, hak kayıplarına, adli süreçlerde aksamalara neden olabilir. Bu nedenle, bu süreçler içinde bilirkişilik hizmeti veren kişi, kurum ve kuruluşların mevzuatı sıkı takip etmesi adli süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için büyük önem taşımaktadır. Bu derlemede, zaman kavramı ceza ve hukuk muhakemelerinde değerlendirme ve raporlama süreçleri açısından ayrı ayrı ele alınacaktır.