Yüksek riskli veya rekürren yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde düşük doz BCG ve İnterferon-alfa 2a nın kombine kullanımı


USTUN G., CAL C., OZYURT C., GÜNAYDIN G., NAZLI O. , CÜREKLİBATIR İ. K.

17. Ulusal üroloji kongresi, Antalya, Turkey, 05 October 2002, pp.326

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.326