PICO OYUNU KANITA DAYALI UYGULAMADA YENİLİKÇİ BİR ÖĞRETİM STRATEJİSİ


Şahbudak G. , Güneş Ü.

2. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE YAŞAM KONGRESİ, Burdur, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019, cilt.2, ss.308-315

  • Cilt numarası: 2
  • Basıldığı Şehir: Burdur
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.308-315

Özet

Kanıta dayalı uygulamalar yirminci yüzyılın ikinci yarısında gündeme gelmesinden bu yana artan bir popülariteyle dünya genelinde sağlık hizmetlerinde sıkça kullanılan bir uygulama, politika, yönetim ve eğitim temasıdır. Bu bağlamda kanıta dayalı uygulamalar hemşirelik bakımının altın standardı haline gelmeye başlamıştır. Literatürde, kanıta dayalı uygulamanın geleneksel bakım yaklaşımlarına göre daha yüksek kalitede bakım, daha iyi hasta sonuçları, daha düşük maliyet ve daha fazla hemşire memnuniyeti sağladığını göstermektedir. Günümüzde birçok eğitim kurumu akademik strateji olarak kanıta dayalı uygulama ile ilgili farkındalığın ve yeterliliğin daha okul sıralarında kazandırılması gerekliliğini belirtmektedir. Geleceğin hemşireleri olan öğrencilerin, eğitimleri süresince kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları konusunda bilgi sahibi olması ve farkındalık geliştirmesi ilerideki topluma sunacakları hemşirelik bakımının kalitesini doğrudan etkileyeceği önemle vurgulanmaktadır. Dünyanın giderek dijitalleşmesiyle, teknolojideki gelişmeler kanıta dayalı bilgilere erişme şeklini de değiştirmiştir. Genel olarak hemşirelik mesleğinde olduğu gibi, hemşire eğitimcileri de hızlı bir şekilde kanıta dayalı uygulama mantığını benimsemiş ve öğrencilere kanıta dayalı hemşireliği öğrenme ve uygulama olanakları sağlamak için yenilikçi müfredat tasarımları ve öğretim stratejileri uygulamıştır. Bu yenilikçi stratejilerden biri olan oyunlar, eğitimciler tarafından öğrencilerin öğrenmeye katılımını sağlamak, özgüvenini artırmak, grup işbirliği ve etkileşimini teşvik etmek için kullanılmaktadır. Literatür incelendiğinde oyunların, kanıta dayalı uygulama için eleştirel değerlendirme becerileri ve istatistiksel okuryazarlık geliştirmede etkili olduğunu vurgulanmaktadır. PICO oyunu, girişim veya tedavilere odaklanan klinik senaryolarda; popülasyon (P), girişim (I), karşılaştırma girişimi (C) ve sonuçları (O) tanımlamak için geliştirilmiştir. PICO oyunuyla öğrencilerin klinik senaryoların bileşenlerini tanımlamak için PICO sürecinin nasıl kullanılacağına dair bakış açılarının geliştiği ve uygulamada kullanmak üzere en iyi kanıtı bulma şanslarının arttığı belirtilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanıta dayalı uygulama, hemşirelik eğitimi, hemşirelik

Evidence-based practice is an application, policy, management and training theme that is frequently used in health care worldwide with an increasing popularity since the second half of the twentieth century. In this context, evidence-based practices are becoming the gold standard of nursing care. The literature shows that evidence-based practice provides higher quality care, better patient outcomes, lower costs, and more nurse satisfaction than traditional care approaches.

Nowadays, many educational institutions state that the academic strategy requires awareness and competence in evidence-based practice to be gained at school rankings. It is emphasized that students who are nurses of the future will be informed about evidence based nursing practices during their education and that awareness raising will directly affect the quality of nursing care they will offer to the society in the future.

With the digitalization of the world, developments in technology have changed the way they access evidence-based information. As in the nursing profession in general, nurse educators have quickly adopted the evidence-based practice logic and applied innovative curriculum design and teaching strategies to provide students with the opportunity to learn and practice evidence-based nursing. Games, which are one of these innovative strategies, are used by educators to enable students to participate in learning, to increase self-confidence, to encourage group collaboration and interaction. When the literature is examined, it is emphasized that games are effective in developing critical assessment skills and statistical literacy for evidence-based practice. The PICO Game was developed for identifying the population (P), intervention (I), comparison intervention (C), and outcome (O) from clinical scenarios that focus on interventions or therapies. With the PICO game, it is stated that students' perspectives on how to use the PICO process to identify the components of clinical scenarios are improved and the chances of finding the best evidence for use in practice is increased.

Key Words: Evidence based practice, nursing education, nursing