Serebrumda Sulkus ve Giruslar: Ak Madde Yollarının Tanımlanması


BİÇEROĞLU H.

Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2010 Kursu, “Serebrovasküler By-pass Teknikleri ve Serebrum Ak Madde Yollarının Mikrocerrahi Anatomisi”, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2010

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye