Ailesel spontan pnömotoraks


ÖZTÜRK Ö., AKÇAM T. İ. , KAYA Ş. Ö. , SAMANCILAR Ö., CEYLAN K. C.

Türk Toraks Derneği 18. Yıllık Kongresi, Türkiye, 1 - 05 Nisan 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye