Meme kanserli kadınlarda tedavi sürecinde kognitif ve seksüel fonksiyonların incelenmesi


EYİGÖR S. , DEVECİ Z., KARAYURT Ö., BİLİK Ö., YENİAY L.

3. Uluslararası 1. Ulusal Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi, 3 - 06 Kasım 2019