DİJİTAL MAHREMİYET VE CİNSELLİK


Bakır S.

INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-VI, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.82-86

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.82-86

Özet

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin bağımlı şekilde ve bilinçsiz kullanımı birçok riski de beraberinde getirmektedir. Dijitalleşen bu ortamda mahremiyet kavramı ile ilgili derinleşen sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu derlemenin amacı dijital mahremiyet kavramı ve cinsellik üzerine etkisini incelemektir. İlgili literatür incelenerek derleme şeklinde planlanmıştır. Dijital ortamda insanların görünür olma, bilinme, beğenilme gibi psikososyal ihtiyaçlarını karşıladığı göz önüne alındığında cinsellik kavramı en riskli alanlardan biri haline gelmektedir. Web sitelerinin barındırdığı görsel ve yazılı negatif içerikler, farklı şekillerde internet kullanıcılarını olumsuz olarak etkileyebilmektedir. Kışkırtıcı şiddet söylemleri ve görselleri, cinsellikle ilgili içerikler, içeriğin derecesine göre kullanıcılar üzerinde olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Siber zorbalık, çocukların cinsel istismarı ve gizlilik ihlalleri gibi riskler, çevrimiçi ortamda özellikle çocukların tanımadığı insanlarla iletişime geçerek ve istismarcıların kendilerini olduğundan farklı göstererek çocuklarla iletişime geçmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. İnternet ortamında çevrimiçi iletişimle başlayıp, çevrimdışı buluşmayla noktalanan internet arkadaşlıkları cinsel istismarlara neden olabilmektedir. Sağlık profesyoneli olarak hemşirelerin danışmanlık rollerini kullanarak verecekleri eğitimlerde ve hastalara bütüncül bakım sağlarken cinsellik ve dijital mahremiyet alanını da göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir. Tüm sağlık personeline mahremiyet kavramı ile ilgili farkındalık kazandırma ve eğitimler düzenlenmelidir.

New technologies such as the Internet, Web 2.0, digital and social media reveal a digital culture. Dependent and unconscious use of these technologies brings many risks. The digitalized environment leads to the deepening of the problems related to the concept of privacy. The purpose of this study is to examine the concept of digital privacy and its effect on sexuality. This study was prepared by reviewing the relevant literature. The concept of privacy is defined as confidentiality by the Turkish Language Association. In the Privacy Education Workshop Report of the Ministry of Family and Social Policies, it is defined in a wider perspective as physical, emotional, intellectual and social autonomy that does not violate the boundaries of others and determines its own boundaries. Considering that it meets the psychosocial needs of people such as being visible, known and liked in the digital environment, the concept of sexuality becomes one of the riskiest areas. Visual and written negative content in websites can negatively affect internet users in different ways. Provocative violent discourses and visuals, sexual content can have negative effects on users depending on the degree of the content. A lot of risks such as cyberbullying, sexual abuse of children and privacy violations arise as a result of communicating with children online, especially by communicating with people that children do not know. Internet friendships with online communication can lead to sexual abuse. As health professionals, it is important for nurses to take into account the field of sexuality and digital privacy while providing training and holistic care for patients by using their counseling roles. Awareness raising and training should be organized for all healthcare personnel on the concept of privacy.