Öyküsel Terapi: Felsefi ve Kuramsal Temelleri, Terapi Teknikleri ve Etkinliği


Akkuş K.

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi, vol.10, pp.27-37, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 10
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.27-37

Abstract

Öyküsel terapi 1980’li yıllardan itibaren gelişmeye başlayan ve özellikle ülkemizde görece daha az bilinen bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bu yaklaşım hem dayandığı felsefi ve teorik ilkeler hem de kullandığı terapi yöntemleri açısından geleneksel psikoterapi yöntemlerinden oldukça farklılaşmaktadır. Postmodernist ve sosyal inşacı bir psikoterapi yaklaşımı olan öyküsel terapide temel odak danışanların sahip oldukları hikayelerdir. Öyküsel terapi, bireylerin ve ailelerin yaşadıkları sorunları danışan hikayeleri üzerinden anlamaya çalışmakla birlikte politik ve kültürel etmenlerin bu sorunlar üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu öne sürer. Bu makalede, öncelikle öyküsel terapinin dayandığı felsefi temeller ve varsayımlar açıklanmış; terapistin konumu, kullanılan teknikler ve terapi süreci hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında ise öyküsel terapinin etkililiği üzerine yurtiçinde ve yurtdışında yapılan araştırmalar gözden geçirilmiştir. Bu derlemeye dahil edilen etkililik çalışmaları hakkında detaylı bilgiler verilmiş ve bulguları özetlenmiştir. Alanyazın incelemesi sonucunda, öyküsel terapinin etkililiğini araştıran yüksek nitelikli çalışmaların sayısının hem ülkemizde hem de yurtdışında oldukça kısıtlı olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, az sayıdaki bu çalışmaların bulguları, öyküsel terapinin çeşitli psikolojik sorunlara ilişkin belirtilerin azaltılmasında fayda sağlayabileceğine işaret etmektedir.