Mühendislik teknolojisi ve ergonomi esaslarının sağlık çalışanları açısından algı boyutunun incelenmesi


ŞAHBUDAK E., GERMİR H. N. , SEVİL Ü.

1.Uluslararası mühendislik mimarlık ve tasarım kongresi, Türkiye, 13 - 14 Kasım 2015

  • Basıldığı Ülke: Türkiye