Hiperkalsemi ve Hipotansiyon Gelişen Tip 1 Otoimmun Poliglandüler Yetersizlik Sendromlu Olgu


ÖZDEMİR KUTBAY N., ŞARER YÜREKLİ B. P. , YAMAN M., ERDOĞAN M. , ÇETİNKALP Ş. , SAYGILI L. F. , ...More

1.Ege Endokrin Hastalıklar ve Genetik Sempozyumu, Turkey, 25 - 27 February 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey