KOBİ lerin Yenilikçilik Kapasitelerini GeliştirecekDesteklerin Tasarımı Yenilikçilik Profillerine Dayalı Bir Yaklaşım Önerisi


Creative Commons License

TEMEL S.

Ege Akademik Bakış, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Ege Akademik Bakış

Özet

Bu araştırma, öğretim elemanlarının görüşlerinden hareketle Meslek Yüksekokulları (MYO) ile sanayi arasındaki işbirliğinin durumunu tespit etmek amacı ile yapılmıştır. Çalışma kapsamında, Ege Üniversitesi Ege MYO’undaki öğretim elemanlarının tamamına yüz yüze anket uygulanmıştır. Bulgular, MYO ile sanayi arasındaki işbirliğinin daha çok öğrenci odaklı olduğunu, ancak yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine yönelik olmadığını ortaya koymuştur. Sanayicilerle kurulan temasların kişisel yollardan yapıldığı, kurumsal bir yapıya bürünemediği anlaşılmaktadır. MYO’daki akademisyenlerin sanayiciler ile mevcut iş birlikteliklerinden memnun olmadıkları tespit edilmiştir. Netice olarak MYO ile sanayi arasındaki işbirliğini geliştirmek için farklı teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır. Sanayi ile yapılan işbirlikleri sonucunda öğretim elemanlarının daha yüksek gelir elde etmeleri ve MYO programlarının altyapılarını güçlendirmesi durumunda sanayi ile işbirliğinin gelişeceği tespit edilmiştir.

The aim of this study is to define the level of cooperation between Higher Vocational Schools (HVS) and industry. In this context, a survey method is used and a questionnaire is developed and conducted via face to face meeting to all of the academicians of Ege HVS. Main findings prove that the cooperation is focused on students, but there is no evidence about the collaboration focused on developing new technologies with companies. We have found out that the contact between companies and HVS academicians is based on personal relationships. Last but not least, the findings reveal that academicians are not satisfied with level of cooperation with the industry. The research results revealed that different incentives and implementations should be developed to enhance the level of cooperation between HVS and industry. The possible recommendations are to increase the level of academic staffs’ income from the cooperation and improve the infrastructure of HVS which attract more companies to collaborate.