Paklitaksel Glukuronid in Radyoişaretlenmesi Ve Radyofarmasötik Potansiyelini İncelenmesi


ASLAN Ö., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , İÇHEDEF Ç. , ÜNAK P.

23. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011

  • Basıldığı Ülke: Türkiye