Determining Carbon Footprint of Concentrated Peach Puree by Life Cycle Analysis


Çolak Güneş N.

Akademik Gıda, vol.18, no.3, pp.247-255, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.24323/akademik-gida.818098
  • Title of Journal : Akademik Gıda
  • Page Numbers: pp.247-255

Abstract

In this study, a peach puree concentrate production line in an industrial juice factory was examined as a case study, and life cycle assessment was carried out by following the steps specified in ISO 14040 and 14044 using real production data. In this context, system boundaries were determined and a detailed process flow chart with all inputs and outputs was drawn. Subsequently, inputs, which were consumed for the production of the unit peach puree concentrate such as the raw material, water, energy (heat and electrical) and packaging materials and outputs, which were composed from processes such as wastewater, fruit residue and packaging wastes, were determined. Thus, an inventory analysis was performed and inventory data was presented as a table that could be the basis for carbon footprint. Consequently, carbon, energy and water footprint values for a unit product were calculated as 0.82 kg CO2eq/kg concentrated product, 4443 kJ/kg concentrated product and 2.59 m3water/kg concentrated product, respectively. Within the specified system boundaries, it was determined that agricultural production had the greatest impact on both carbon and water footprints, energy consumption was the second important factor that constituted the CO2eq emissions, and heat energy was the main responsible of the energy footprint. Also, a comparison was made with the life cycle analysis of similar products in the literature, and the results were discussed within the scope of sustainable production.

Bu çalışmada, mevcut bir meyve suyu konsantresi fabrikasının konsantre şeftali püresi üretim hattı örnek olarak incelenmiş ve gerçek üretim verileri kullanılarak, ISO 14040 ve 14044’te belirtilen adımlar izlenerek, yaşam döngüsü analizi gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, sistem sınırları belirlenmiş ve tüm girdi çıktıları içeren, detaylı bir işlem akış şeması çizilmiştir. Sonrasında, birim konsantre şeftali püresi üretimi için tüketilen hammadde, su, enerji (ısı ve elektrik), ambalaj malzemesi vb. girdilerle, bu süreçte oluşan atık su, meyve atıkları, ambalaj atıkları vb. çıktıların miktarları belirlenmiştir. Böylece, envanter analizi yapılmış ve elde edilen veriler karbon ayak izi için temel teşkil edecek şekilde bir tablo olarak sunulmuştur. Sonuç olarak, birim ürün için karbon ayak izi 0.82 kg CO2eşd/kg konsantre ürün, enerji ayak izi 4443 kJ/kg konsantre ürün ve su ayak izi 2.59 m3su/kg konsantre ürün olarak hesaplanmıştır. Belirlenen sistem sınırları içinde, ürün yaşam döngüsü aşamalarından tarımsal üretimin hem karbon ayak izine, hem de su ayak izine en büyük etkiyi yaptığı, enerji tüketiminin CO2eşd emisyonları için ikinci önemli etken olduğu ve enerji ayak izinin başlıca sorumlusunun ısı enerjisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, literatürdeki benzer ürünlerin yaşam döngüsü analizleri ile bir karşılaştırma yapılmış ve sonuçlar sürdürülebilir üretim kapsamında tartışılmıştır.