TİCARİ OLARAK YETİŞTİRİLEN ORTA ANADOLU BAL ARISI (APİS MELLİFERA ANATOLİACA) ANA ARILARDA BAZI KALİTE PARAMETRELERİNİN BELİRLENMESİ


kabakçı d., akdeniz g., TAKMA Ç.

IV. ULUSLARARASI MESLEKİVE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, 7 - 09 Aralık 2018