Evaluation of Electrocardiography After Combined Use of Ondansetron and Diltiazem in Anesthetized Rats


Deniz M. N. , Sertoz N., Pehlivan M. , Ayanoğlu H. Ö.

Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.33, no.3, pp.874-878, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 33 Issue: 3
  • Publication Date: 2013
  • Doi Number: 10.5336/medsci.2012-32338
  • Title of Journal : Türkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.874-878

Abstract

Objective: This study investigated the changes in electrocardiograms in rats after combined use of ondansetron and diltiazem. Material and Methods: Seventeen rats were included in the study but data were collected from 11 rats with available data. After anesthesia, electrocardiogram records of rats for the initial 5 minutes were considered ''Baseline'' record. Following this, rats received intravenous ondansetron injection and their electrocardiograms were recorded for another 5 minutes. The same procedure was repeated with intravenous diltiazem injection. Results: After ondansetron injection QTc from 9 rats were longer and 2 rats were shorter compared to baseline (before the administration of ondansetron). When diltiazem was given after ondansetron, in 10 rats out of 11, the QTc time was correlated negatively with measurements obtained before diltiazem. There was no statistically significant difference between the baseline QTc measurements and the QTc obtained after the administration of diltiazem. Conclusion: The combined use of ondansetron and diltiazem does not lead to any change in rat electrocardiography.

Amaç: Bu çalışmada, sıçanlarda ondansetron ve diltiazemin birlikte kullanımının elektrokardiyografide oluşturabileceği değişikliklerin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 17 sıçan dâhil edilmekle birlikte, veriler 11 sıçandan toplanabildi. Anesteziden sonraki ilk 5 dakika boyunca sıçanlardan elde edilen elektrokardiyogram kayıtları bazal kayıt olarak kabul edildi. Bu işlemden sonra sıçanlara intravenöz ondansetron enjekte edildi ve bunu izleyen 5 dakika boyunca elektrokardiogram kayıtları alındı. Aynı işlemler intravenöz diltiazem enjeksiyonu ile tekrar edildi. Bulgular: Ondansetron verildikten sonra QTc bazal değerlere (ondansetron verilmeden önce) kıyasla 9 sıçanda daha uzun ve 2 sıçanda daha kısa bulundu. Ondansetrondan sonra diltiazem verildiğinde 11 sıçanın 10'unda QTc süreleri diltizem verilmesinden önceki ölçüme göre negatif korelasyon gösterdi. Bazal elektrokardiyografi QTc değerleri ile diltiazem verilmesinden sonra elde edilen QTc değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı. Sonuç: Ondansetron ile diltiazemin birlikte kullanılmasının, sıçan elektrokardiografisinde değişiklik oluşturmadığı sonucuna varıldı.