Ergenlerde kişilerarası şiddet algısı ile şiddet yaşama durumunun karşılaştırılması


çardakkaya s., pala f. g. , yenice a., yurdakul e., DOĞAN S.

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireleri Kongresi, 24 - 26 Haziran 2010