Öğrenci Hemşirelerin Klinik Uygulama İçin Bir Depo Hastane Deneyimlerine İlişkin Kaygılarının Ön Hazırlık Yapma ve Diğer Etkili Etmenlere Göre Değerlendirilmesi


EYRENCİ E. M. , UĞURYOL M. , BEYCAN G. , BOZKURT S., YALÇINER N., GÜLER C.

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016