Bir Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Eşcinselliğe İlişkin Görüş Ve Tutumları


BEYCAN G. , EROĞLU S.

IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 Kasım 2016