Bağımlılık tedavisinde tıbbı yaklaşım. Alkol ve madde kullanım bozuklukları bilimsel çalışma birimi. Opioid Zehirlenmesi, Yoksunluğu, İdame Tedavisi.


YÜNCÜ Z.

55. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 23-27 Ekim 2019, İstanbul Kurs, 23 - 27 Ekim 2019